logo podhalanský ovčák

Chovatelská stanice Podhalaňských pasteveckých psů Kuesta

Tradiční poslání Podhalaňského pasteveckého psa

Podhalan je psem samostatně pracujícím( bez dozoru člověka) a činí samostatná rozhodnutí o své práci.Charakteristická je jeho rozvaha, sebejistota a nedostatek automatických reakci na stejný podmět.

Jednou jsem příliš nevcítila do myšlení svého psa na cvičišti, protože nechtěl udělat to co jsem chtěla. Potom mi to bylo hloupé, neboť když nastala stejná situace v reálu, pes na ohrožení reagoval ihned bezvadně a rozhodně.

 Takové chování podhalana vychází z jeho práce, kterou vykonával po pokolení na horách u ovcí. V horách při pasení ovcí, vidíte přes den Podhalany ležící v jisté vzdálenosti od stáda, často na kraji lesa, pod stínem stromů, obezřetně pozorující okolí. Podhalani nejsou využívání k manévrování se stádem. Pro ty účely užívají pastýři Polského nížinného ovčáka nebo také menších míšenců. Úloha podhalanů je jen a jen ochrana stáda před predátory.

Jak důležitá je podle pastýřů práce těchto psů svědčí následující fakta:

            Práce u ovcí chovaných na horách je práce  velmi těžká a namáhavá silně zaměstnávající pastýře – čas samotného dojení ovcí 3x denně zabere 7-8hodin do toho přichází čas na výrobu sýrů, přesuny ovcí z košáru na pastvu a zpět atd. Po tak vyčerpávajícím dni není fyzicky možné, aby pastýř hlídal stádo ještě v noci, nezřídka při špatném počasí před útoky predátorů.

            Po pracovním dni jdou lidé spát a ovce svěří svým zdatným pomocníkům – Podhalanům.

            V noci začíná vlastní práce psů. Samostatně střežit stádo a nevpustit k němu predátory . Za protivníky mají podhalani vlky a medvědy zvířata velmi inteligentní.

Vlk je velmi ostražitý, bdělý, trpělivý, vytrvalý, odvážný nebojí se přiblížit k ohni u kterého usnul člověk a skoro pod jeho nosem mu dokáže sebrat ovci.

            Ve výběru ovce má vlk úkol zjednodušený tím, že se mu ovce nestaví na  odpor. Z toho důvodu padnou vlkovi za oběť i ty nejlepší kusy ze stáda ne jen ty nejslabší či nemocné. Vlci loví ve smečce. Část smečky se stará o odvrácení pozornosti a odlákání  hídajících psů  od stáda tak, aby jeden vlk mohl dokončit odvedení ovce, která oddělena od stáda jde za vlkem tak krotce jako za jinou ovcí. Vlk tak bez zvláštního úsilí žene svojí oběť k sobě, kde pak může nerušeně svoje dílo dokonat. A také dokoná pokud mu to podhalani nepřekazí.

Podhalani se však nedají na dlouho odlákat od svojí práce. A tak se ke stádu vrací v soustředěných kruzích o stále menším a menším průměru. V momentě kdy narazí na stopu vlka odvádějícího ovci, pustí se za nimi a zahájí pronásledování. Nejtěžší úkol připadá nejzdatnějšímu z podhalanů, který také obvykle jako první dopadá predátora. Vlk se nejčastěji staví čelem k psovi a brání co si vydobyl. Je velmi těžkým protivníkem a často se stane, že nepříjemně poraní  psa s ním bojujícího. Ale podhalan v boji neustupuje. Dokonce i tehdy musí-li bojovat s více než jedním protivníkem snaží se v boji vytrvat než přijdou ostatní psi, kteří s ním střeží stádo. Po boji je zaběhnutá ovce psi doprovozena zpět do stáda.

 Když jdu se svými podhalany v podvečer nebo v noci na procházku do parku, nevím jak se dorozumívají mezi sebou, ale neustále je jeden se mnou a druhý běhá v parku mezi stromy. Vyměňují si role, ale nikdy mě nenechají samotnou. A v parku je tolik zajímavých věcí a pachů pro psy.

Vraťme se ale k tématu podhalanů pracujících u ovcí na halach a lazech, nezbývá než konstatovat, že by nebylo tolik psů pod Tatrami, kdyby je tak horalé nepotřebovali. Je třeba říci, že bačové milující svoje velké psy jsou ochotní zkusit a rovněž i používat jiné psy. Povídali mi o tom, že zkusili užít  německé ovčáky  nebo  maďarské vizsly, ale neosvědčily se při zkouškách. Přestali je využívat hlavně proto, že neuměli působit v práci bez přítomnosti člověka.

            Díky tomu, že mnoho podhalanů žijících v Polsku do dnes plní svojí funkci, pro kterou byla tato rasa psů vyšlechtěna můžeme mít a obdivovat psy výjimečných psychických kvalit a krásného zevnějšku.

            Mějme na paměti, že Podhalaňský pastevecký pes ví sám, kdy je potřeba zasáhnout, a činí to s takovou intenzitou jaká je potřeba a jak je nezbytné. Kdo má co dočinění s Podhalanem, ten má psa věrného a spolehlivého.

           

 

Napsala: Maria Zdziennicka

Volný překlad: Markéta Zárubová